Generalforsamling

Lørdag d. 8 februar 2020 kl 20.00 er der generalforsamling.
Dette vil forgå under vores lan.

Hvis i ønsker at stille op til officer, har nogle forslag til ændringer eller i har nogle ting i ønsker der skal tages op på generalforsamlingen skal i skrive en mail til Info@gsuite.sofgaming.dk SENEST den 1/2

Vi vil opdatere dagsorden som vi vil lægge på hjemmesiden og hvis muligt også sende på mail. Det vil ske ca. den 5/2-20

Har i nogle spørgsmål kan i kontakte en moderator eller officer.

Husk det er her du som medlem kan være med til at forme Klanen.
Vi forventer at så mange som muligt deltager.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Valg af mindst 2 stemmetællere.

4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

5. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse for det forløbne år.

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år.

7. Indkomne
a. Bestyrelsens forslag.
b. Indkomne forslag.

8. Valg: Til bestyrelsen
Formand, NK Kasser, 3 stk Officer

9. Valg af revisorer

10. Eventuelt.