Generalforsamling

Lørdag d. 9 maj 2022 kl 20.00 er der generalforsamling.

Hvis i ønsker at stille op til officer, har nogle forslag til ændringer eller i har nogle ting i ønsker der skal tages op på generalforsamlingen skal i skrive en mail til Info@gsuite.sofgaming.dk SENEST den 7 maj

Vi vil opdatere dagsorden som vi vil lægge på hjemmesiden og hvis muligt også sende på mail. Det vil ske nogle dage efter indkomne forslag er blevet gennemgået.

Har i nogle spørgsmål kan i kontakte en moderator eller officer.

Husk det er her du som medlem kan være med til at forme Klanen.
Vi forventer at så mange som muligt deltager.

Dagsorden (udkommer senere!)

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Valg af mindst 2 stemmetællere.

4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

5. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse for det forløbne år.

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år.

7. Indkomne
a. Bestyrelsens forslag.
b. Indkomne forslag.

8. Valg: Til bestyrelsen
Formand, Næstformand og kassere.

9. Valg af revisorer

10. Eventuelt.