Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019

Tryk her for at komme til referat af generalforsamling 2019.

 

Generalforsamling 23.02.2019

Den 23 februar kl 20.30 er der generalforsamling.

Hvis i ønsker at stille op til officer, har nogle forslag til ændringer eller i har nogle ting i ønsker der skal tages op på generalforsamlingen skal i skrive en mail til Info@gsuite.sofgaming.dk SENEST den 1/2

Vi vil så lave en dagsorden som vi vil lægge ud på hjemmesiden og hvis muligt også sende på mail. Det vil ske ca. den 8/2

Har i nogle spørgsmål kan i kontakte en moderator eller officer.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Valg af mindst 2 stemmetællere.

4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

5. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse for det forløbne år.

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år.

7. Indkomne forslag:
a. Bestyrelsens forslag.
b. Indkomne forslag.

8. Valg: Til bestyrelsen
Formand, NK Kasser, 3 stk Officer

9. Valg af revisorer

10. Eventuelt.